ارسال پیامک محله ای

یکی از قابلیت‌های سامانه پیامکی AliSMS ارسال پیامک محله ای می‌باشد که شما می توانید برای تبلیغات محله‌ای در برخی از شهرها از سامانه پیامک ALISMS استفاده نمایید. ارسال پیامک محله ای برای شهرهای بزرگ یک ضرورت محسوب می‌شود قبلا در سامانه پیامکی ALISMS قابلیت ارسال پیامک کد پستی یا ارسال پیامک از روی نقشه وجود داشت اما ارسال […]